FÆLLESREGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I
KALUNDBORG KOMMUNE 2010

Regulativet er udarbejdet af Kalundborg Kommune i samarbejde med vandværkerne
i Kalundborg kommune og godkendt af Kommunalbestyrelsen med
udgangspunkt i Miljøministeriets normalregulativer for såvel private som kommunale
vandværker. Regulativet afspejler lovgivningens krav til vandforsyningsvirksomhed.
Som bilag til regulativet er medtaget relevante henvisninger
til gældende lovgivning.
Regulativet gælder for levering af vand fra vandforsyningsanlæg i Kalundborg
Kommune, som anført i bilaget til regulativet, herunder også for eventuel måling
af forbrug, grundejerens forpligtelser til indlæg af vand og andre bestemmelser
af almindelig betydning for vandforsyningen.
Betegnelsen "Vandforsyningen" dækker over såvel private vandværker som
kommunalt ejet vandforsyning.
Regulativet gælder for alle forbrugere, der er tilsluttet en vandforsyning i Kalundborg
Kommune.
Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningerne.

  

Kalundborg

download_pdf2
Læs hele regulativet her