Kraftig tæring af borerøret i brønd nr. 1

I forbindelse med vores eftersyn på værkets forskellige faciliteter, konstaterede vi, at der i bunden af brønd nr. 1 - ca. 2½ m byb og beliggende inden for hegnet - stod der ca. 40 cm vand.

Efter at have øset- og tørret vandet op, kunne vi se at der var kraftige tærringskader på borerøret.
En specialist mente, at der havde stået vand i brønden over længere tid.
En tilkaldt elektriker kunne ved at udbedre en forskruning, hvor el-kablet går ned gennem røret til pumpen, standse den vandudsivning der var skyld i skaden.

En smed rensede røret af, og malede røret med rustbeskyttende maling, så det nu fungerer og ser ud som "næsten" nyt.
Brønden fremtrådte i øvrigt snavset og misligholdt - hvilket en spand, kraftig sæbevand, en børste og et par timers knofedt imidlertid rådede bod på.

Billed 1: Kraftig tæring af borerøret i brønd nr. 1
8849

Billed 2: Rengjort for rust, derefter malet med rusbeskyttende maling.
8850